استاد درزی نژاد | مدرس درس فیزیک

درباره استاد درزی نژاد

استاد درزی نژاد هستم …

آدرس پستی:

مازندران-ساری- خیابان قارن 10 کوچه زین العابدینی

وب سایت:
تلگرام:
شماره همراه:

ماموریت و بیوگرافی

استاد درزی نژاد  دارای مدرک ….

مهارت ها

فیزک 90%

ارسال پیغام